Projekts "Atbalsts biedrības "Ascendum" ilgtermiņa darbībai"

Projekta “Biedrības "Ascendum" darbība 2022.-2023. gadā”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF), mērķis ir nodrošināt biedrības veiksmīgu darbību un attīstību, kā arī spēju sasniegt izvirzītos mērķus biedrības stratēģijā. AIF piešķīrums biedrībai šajā periodā sastāda 100 000 EUR.

Biedrības “Ascendum” misija ir apvienot cilvēkus un idejas, kas veido empātiskas, izglītotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos. Balstoties uz misiju, biedrība ir izvirzījusi trīs pamatmērķus tuvākajiem trim darbības gadiem:

  • Empātija - mērķgrupas apzinās citu līdzpilsoņu pieredžu atšķirību, ir iejūtīgi pret citām sabiedrības grupām un to interesēm, apzinās savu ietekmi uz vidi un vietu tajā;
  • Izglītotība/informētība - mērķgrupām ir intelektuāli un emocionāli rīki, lai veidotu savu viedokli par sabiedriskām norisēm, spētu cieņpilni diskutēt ar citiem sabiedrības locekļiem;
  • Pilsoniskā sabiedrība - mērķgrupas apzinās sevi kā sabiedrības daļu un šīs sabiedrības līdzveidotāju un iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs. Tās apzinās dažādus pilsoniskās līdzdalības veidus.

Starp biedrības būtiskākajām aktivitātēm projekta ietvaros minamas diskusiju un izglītojošu pasākumu (lekcijas, kino vakari, semināri, meistardarbnīcas u.c.) organizēšana, jauniešu izglītošana par biedrību darbu un pilsoniskajām aktivitātēm (brīvprātīgo apmācīšana), grāmatu un citu drukātu izdevumu izdošana bērniem un pieaugušajiem, ziedošanas kultūras attīstība un skaidrošana sabiedrībai, NVO nozares interešu aizstāvība (pētījumi, dalība jumta organizācijās, etc.), sadarbības projektu organizēšana ar citām NVO, kā arī biedrības “Ascendum” atpazīstamības, finansiālās un organizatoriskās ilgtspējas stiprināšana.

Informācija par projekta aktivitātēm:

Meklējam brīvprātīgos sarunām ar senioriem

Aicina jauniešus piedalīties pētījumā par aktuālām pilsoniskās līdzdalības formām

Ar apmācību pirmo dienu sācies "Ascendum" rīkotais senioru un brīvprātīgo komunikācijas projekts

Noritējis pirmais brīvprātīgo brauciens uz SARC "Rūjienas senioru māja"

Kā pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē iesaistīt “neredzamās” vecumgrupas? Biedrība “Ascendum” aicina uz projektu prezentācijām un apaļā galda diskusiju par eidžismu

Pētījums "Latvijas jauniešu pilsoniskā iesaiste: šķēršli un iespējamie risinājumi"

ASCENDUM un Eiropas Kustība Latvijā aicina uz līdzdalības ping-pong'u sarunu festivālā LAMPA