Projekts "Komunikācijas kampaņa par demokrātiju"

Biedrība “Ascendum” ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu 2024. gada martā un aprīlī visas Latvijas teritorijā īstenos plašu komunikācijas kampaņu par demokrātiju. Tās īstenošanai atklātā projektu konkursā piešķirts EEZ un Norvēģijas grantu finansējums 139 944,28 eiro apmērā.

Informācija par projekta aktualitātēm:

- AR PRESES KONFERENCI ATKLĀTA AIF ATBALSTĪTĀ KAMPAŅA "KOMUNIKĀCIJAS KAMPAŅA PAR DEMOKRĀTIJU"
- JAUNĀ TELEVĪZIJAS RAIDĪJUMĀ UFO VISĀ LATVIJĀ ATROD CILVĒKUS, KURI SAVU NEAPMIERINĀTĪBU VĒRSUŠI RĪCĪBĀ, UZSĀKOT PLAŠĀKU INFORMATĪVU KAMPAŅU PAR IESPĒJĀM PIEDALĪTIES DEMOKRĀTIJĀ

- AICINA PIEDALĪTIES FOKUSGRUPĀ PAR DEMOKRĀTIJAS IZPRATNI

Biedrība "Ascendum" kampaņas ietvarā veidos plaša mēroga informatīvo kampaņu (televīzijas raidījums, vēstnešu/slavenību mārketings, vides reklāma, integrēts saturs sabiedriskajos un komercmedijos, kā arī sociālajos tīklos) par demokrātijas nozīmi, fokusējoties uz neapmierinātības fenomenu, izceļot pozitīvus piemērus, kuros cilvēki ar demokrātijas rīkiem ir panākuši iedvesmojošas pārmaiņas. 

Kampaņas mērķis ir palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas tic savai personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, par starta punktu izmantojot apstākli, ka neapmierinātība bieži vien jau ir pirmais solis pārmaiņu rosināšanai.

Kampaņa ietver arī 5 epizožu raidījumu, kur katram no definētajiem segmentiem saprotamā un uzrunājošā veidā stāstīsim par pozitīviem pilsoniskās līdzdalības piemēriem. Raidījums tiks pārraidīts Latvijas sabiedriskajos medijos un pielāgotos formātos dažādos sociālajos tīklos. 

Sadarbībā ar interneta portālu TVNET veidosim atsevišķu sadaļu "Sūdzambībele", kas ļaus katram ne tikai iepazīties ar konkrētiem pilsoniskās iesaistes mehānismiem, bet arī interaktīvā veidā novērtēt, kā cilvēks jau praktizē demokrātiju, un kuras ir pilsoniskās līdzdalības formas, kas piemērotas katram individuāli. Pēc projekta noslēguma sadaļa būs pieejama biedrības "Ascendum" mājaslapā.

Biedrības “Ascendum” vadītāja Antonija Skopa stāsta, ka kampaņas radošā koncepta pamatā ir atziņa, ka Latvijas sabiedrībā nereti valdošo neapmierinātību var pavērst produktīvākā gultnē, lai tā nepaliktu tikai virtuvēs, dīvānos, bāros, interneta komentāros un vecāku WhatsApp grupu čatos, bet gan tieši otrādi – būtu dzinējspēks, motivācija un degviela konstruktīvākai un sadzirdamākai pilsoniskajai rīcībai.

“Ar kampaņu vēlamies gan mainīt attieksmi un novērst būtisku izaicinājumu – cilvēku negatīvo attieksmi pret demokrātijas jēdzienu kā tādu, gan iepazīstināt ar dažādiem pilsoniskās līdzdalības veidiem un parādīt ceļa karti no frustrācijas uz risinājumu,” kampaņas pieeju stāsta "Ascendum".

Projekta aktualitātes arī turpmāk meklē "Ascendum" mājaslapā, kā arī sociālo tīklu kontos!

– – – – – – – – – 

Projekts “Biedrības "Ascendum" darbība 2022.-2023. gadā”

Projekta “Biedrības "Ascendum" darbība 2022.-2023. gadā”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF), mērķis ir nodrošināt biedrības veiksmīgu darbību un attīstību, kā arī spēju sasniegt izvirzītos mērķus biedrības stratēģijā. AIF piešķīrums biedrībai šajā periodā sastāda 100 000 EUR. [PROJEKTS IR NOSLĒDZIES]

Biedrības “Ascendum” misija ir apvienot cilvēkus un idejas, kas veido empātiskas, izglītotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos. Balstoties uz misiju, biedrība ir izvirzījusi trīs pamatmērķus tuvākajiem trim darbības gadiem:

  • Empātija - mērķgrupas apzinās citu līdzpilsoņu pieredžu atšķirību, ir iejūtīgi pret citām sabiedrības grupām un to interesēm, apzinās savu ietekmi uz vidi un vietu tajā;
  • Izglītotība/informētība - mērķgrupām ir intelektuāli un emocionāli rīki, lai veidotu savu viedokli par sabiedriskām norisēm, spētu cieņpilni diskutēt ar citiem sabiedrības locekļiem;
  • Pilsoniskā sabiedrība - mērķgrupas apzinās sevi kā sabiedrības daļu un šīs sabiedrības līdzveidotāju un iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs. Tās apzinās dažādus pilsoniskās līdzdalības veidus.

Starp biedrības būtiskākajām aktivitātēm projekta ietvaros minamas diskusiju un izglītojošu pasākumu (lekcijas, kino vakari, semināri, meistardarbnīcas u.c.) organizēšana, jauniešu izglītošana par biedrību darbu un pilsoniskajām aktivitātēm (brīvprātīgo apmācīšana), grāmatu un citu drukātu izdevumu izdošana bērniem un pieaugušajiem, ziedošanas kultūras attīstība un skaidrošana sabiedrībai, NVO nozares interešu aizstāvība (pētījumi, dalība jumta organizācijās, etc.), sadarbības projektu organizēšana ar citām NVO, kā arī biedrības “Ascendum” atpazīstamības, finansiālās un organizatoriskās ilgtspējas stiprināšana.

Informācija par projekta aktivitātēm:

Meklējam brīvprātīgos sarunām ar senioriem

Aicina jauniešus piedalīties pētījumā par aktuālām pilsoniskās līdzdalības formām

Ar apmācību pirmo dienu sācies "Ascendum" rīkotais senioru un brīvprātīgo komunikācijas projekts

Noritējis pirmais brīvprātīgo brauciens uz SARC "Rūjienas senioru māja"

Kā pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē iesaistīt “neredzamās” vecumgrupas? Biedrība “Ascendum” aicina uz projektu prezentācijām un apaļā galda diskusiju par eidžismu

Pētījums "Latvijas jauniešu pilsoniskā iesaiste: šķēršli un iespējamie risinājumi"

ASCENDUM un Eiropas Kustība Latvijā aicina uz līdzdalības ping-pong'u sarunu festivālā LAMPA