Atpakaļ

Aicina jauniešus piedalīties pētījumā par aktuālām pilsoniskās līdzdalības formām

Lai arī pastāv plaši izplatīts pieņēmums, ka jaunieši pārāk kūtri iestājas par izmaiņām Latvijā un pasaulē, mēs ticam, ka ar pasauli mainās arī pilsoniskās līdzdalības formas. Aicinām kopā ar mums noskaidrot, kādi ir mūsdienīgākie pilsoniskās līdzdalības veidi un ko par tiem domā jaunieši!

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedriski aktīvu jauniešu (no 13 līdz 18 gadiem) aktuālos pilsoniskās līdzdalības veidus, pārskatīt lēmumu pieņēmēju priekšstatus par pilsoniskās līdzdalības veidiem, apzināt, kādu lomu pilsoniskajā līdzdalībā spēlē kultūra, kā arī iezīmēt potenciālos risinājumus jauniešu pilsoniskās līdzdalības palielināšanai.

Pētījums tiek īstenots ar inovatīvām metodēm, iesaistot datu ko-analīzē un risinājumu ko-ideācijā pašus jauniešus. Pētījuma dizainu veido un pašu pētījumu īsteno biedrība “Ascendum”, biedrības “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāre un eksperte jauniešu pilsoniskās līdzdalības jautājumos Liene Valdmane, kā arī pakalpojumu dizaina speciāliste un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Ilze Kundziņa ar savu pētnieku komandu.

Pētījums sastāv no trīs posmiem: aptaujas (piedalījušies vairāk kā 1000 respondenti), fokusgrupu intervijām ar pašvaldību jaunatnes dalībniekiem, jaunatnes centru vadītājiem, izglītības pārvalžu pārstāvjiem un skolu pārstāvjiem, kā arī divu dienu dizaina domāšanas semināra jauniešiem, kur tiks analizēti iepriekš iegūtie dati un atziņas, kā arī meklēti risinājumi jauniešu pilsoniskās līdzdalības un iesaistes palielināšanai.

Fokusgrupu intervijas ar izglītības un jaunatnes darba speciālistiem notiks 5 Latvijas pilsētās vai novados; katrā no tiem tiks intervēti 5 līdz 7 dalībnieki. Fokusgrupu interviju mērķis ir noskaidrot ar jaunatnes lietām saistīto lēmumu pieņēmēju un pilsoniskās iesaistes ekspertu uzskatus par jauniešu motivāciju būt sabiedriski aktīviem, kā arī mehānismiem, kas tiek izmantoti un ir pieejami, lai jauniešus atbalstītu viņu centienos radīt pārmaiņas sabiedrībā.

Plānots, ka pētījuma rezultāti tiks forumulēti un interpretēti plašākai publikai 2022. gada nogalē. Pētījuma rezultāti būs saistoši politikas veidotājiem, jauniešu organizācijām, skolām, izglītības pārvaldēm, dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar sabiedrības integrācijas, izglītības un jauniešu jautājumiem; pētījuma rezultāti tiks publiskoti arī medijiem.

Pētījums par sabiedriski aktīvu jauniešu pilsoniskās līdzdalības un iesaistes veidiem ir daļa no biedrības “Ascendum” realizētā projekta ““Ascendum” darbība 2022.-2023. gadā”, ko finansē finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Par biedrību “Ascendum”

2011. gadā dibinātās biedrības "Ascendum" misija ir apvienot cilvēkus un idejas, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību. Kopš dibināšanas biedrība strādājusi pie trīs lielu projektu īstenošanas – visaptveroša kultūras medija “Satori” darbības nodrošināšanas, bērnu kultūrizglītību veicinoša projekta “Garā pupa” uzturēšanas un sabiedriskās kustības “Mans Doms” veicināšanas.

Pēdējo trīs gadu laikā organizācija savos projektos - gan kultūras, gan kultūrizglītības - fokusējas uz pilsoniskās līdzdalības un atbildības stiprināšanu, kā arī piederības sajūtas Latvijai un Eiropai stiprināšanu. “Ascendum” senākais un lielākais projekts ir interneta žurnāls “Satori.lv”, kas ne tikai reflektē par kultūru, bet izmanto kultūru kā metodi pilsoniskās līdzdalības un atbildības veicināšanai, kā arī organizē publiskas diskusijas par kultūrpolitiskām, sociālām un pilsoniskās sabiedrības tēmām.

2020. gadā biedrība “Ascendum” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma kopā ar domnīcu “Providus” un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju īstenoja pētījumu “Kultūras pieejamība Latvijā: faktori un iespējamie risinājumi”, savukārt 2017. gadā – pētījumu “Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte un piederība Latvijai”.

Datums: 2022. g. 09. jūlijs