Atpakaļ

"Ascendum" sāk strādāt KM izveidotajā darba kultūras periodikas darbības ilgtspējas nodrošināšanai

5. februārī uz pirmo sanāksmi Kultūras ministrijā (KM) pulcējās drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas nodrošināšanai izveidotā darba grupa.

Izpildot kultūras ministra Naura Puntuļa uzdevumu, darba grupas locekļiem līdz š.g. 3. aprīlim jāizstrādā priekšlikumi par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai, tostarp konkrētiem atbalsta mehānismiem, to darbības principiem un īstenošanai nepieciešamo finansējumu, kā arī finansējuma avotiem.

Darba grupas vadītājs ir KM valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, darba grupas vadītāja vietniece – KM Nozaru politikas nodaļas eksperte Līga Buševica; darba grupas locekļi: Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) direktors Edgars Vērpe, VKKF padomes locekļi Valts Ernštreits un Ieva Struka, Latvijas Radošo savienību padomes ģenerālsekretārs Haralds Matulis, laikraksta „konTEKSTS” galvenā redaktore Sandra Ratniece, interneta portāla „Kino Raksti” galvenā redaktore Kristīne Matīsa, interneta portāla „Kroders.lv” galvenā redaktore Ieva Rodiņa, žurnāla „Domuzīme” galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa, biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja Antonija Skopa un KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Datums: 2020. g. 06. februāris