Atpakaļ

Atklātā skolēnu eseju konkursa “Viena diena nākotnei” nolikums

 

Biedrība "Ascendum", reģ. nr. 40008178072

Jeruzalemes iela 2/4 - 25, Rīga, LV-1010, tālrunis 28348328, e-pasts info@ascendum.lv

 

NOLIKUMS

 

Rīgā

2021.gada 25. martā                      

                                                  

Atklātā skolēnu eseju konkursa

“Viena diena nākotnei” nolikums

 

 I.Vispārīgie jautājumi

1.       Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās biedrības “Ascendum” rīkotais atklātais skolēnu eseju konkurss “Viena diena nākotnei” (turpmāk - Konkurss).

  2.       Konkursa mērķi ir:

2.1. mudināt jauniešus domāt par to, kā viņi ar savām izvēlēm var veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu;

2.2. vairot jauniešu apziņu par personisko izvēļu atstāto ietekmi uz vidi kopumā. 

 3.       Konkursa temats –  konkursa dalībniekiem ir iespēja izvēlēties vienu no četriem tematiem:

3.1.      Kāpēc mana paaudze izglābs pasauli;

3.2.      Mazo lietu spēks klimata pārmaiņu novēršanā;

3.3.      Ko es varu iemācīt pieaugušajiem par vidi?;

3.4.      Mana zaļā rutīna.

  4.     Konkursa uzdevums: uzrakstīt eseju par vienu no četriem konkursa tematiem.

5.   Konkursa rīkotāji: biedrība “Ascendum” (turpmāk – Biedrība) sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO un sporta preču veikaliem Sportland, un to atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.  

II. Konkursa norises vieta un laiks

  6.      Esejas iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 18.aprīlim.

  7.      Eseju var iesniegt elektroniski nosūtot to uz e-pastu: vienadiena@satori.lv

8.   Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta interneta vietnēs www.satori.lv un www.ascendum.lv. 

          III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi

9.     Konkursā piedalās pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēni (turpmāk - Dalībnieki) šādās vecuma grupās:

9.1.  I grupa (7. – 9. klases audzēkņi);

9.2.   II grupa (10. – 12. klases audzēkņi).

10.    Darba uzdevuma izpildes nosacījumi:

10.1. Esejas apjoms: līdz 3000 zīmēm;

10.2. Esejai jābūt latviešu valodā;

10.3. Uz esejas pirmās lapas jābūt šādai informācijai: izvēlētā esejas tēma, autora vārds un uzvārds, mācību iestādes nosaukums un klase, telefona numurs, e-pasta adrese. 

11. Konkursa organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka konkursa uzvaras gadījumā, viņa darbs tiks publicēts portālā www.satori.lv

IV. Vērtēšanas noteikumi

12.    Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Biedrības izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija.

13.    Vērtēšanas kritēriji:

13.1. Esejas atbilstība tematikai un izvirzītajām prasībām;

13.2. Loģisks un secīgs idejas izklāsts un pamatojums;

13.3. Izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte.

14.    Vērtēšanas komisija izraugās trīs uzvarētājus no katras vecuma grupas. Laureātu darbi tiks publicēti interneta žurnālā www.satori.lv, kā arī seši uzvarētāji iegūst savā īpašumā galveno balvu – firmas Bottecchia pilsētas velosipēdu. Viens uzvarētājs saņems apdrošināšanas sabiedrības Ergo specbalvu – sporta viedpulksteni.

15.    Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

V. Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana

16.    Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta interneta vietnēs www.satori.lv un www.ascendum.lv pēc 2021. gada 3. maija.

17.    Konkursa laureātu apbalvošana tiks organizēta pēc konkursa noslēguma, sazinoties ar konkursa uzvarētājiem telefoniski un vienojoties par balvu saņemšanu individuāli.

VI.       Gala piezīmes

Iesniedzot savu eseju konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un to publicēšanas tiesības bez papildus atlīdzības nodod konkursa organizētājiem. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma noteikumu interpretāciju, attiecīgo noteikumu skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.

 

Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu: eliza.lake@ascendum.lv.      

 

           

Valdes priekšsēdētāja

Antonija Skopa

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda, Sportland Latvija un Ergo atbalstu.

Datums: 2021. g. 25. marts