Atpakaļ

Biedrība “Ascendum” aicina uz projektu prezentācijām un apaļā galda diskusiju par eidžismu

Trešdien, 15. februārī, no plkst. 16 līdz 18 mākslas galerijas ISSP telpās (Marijas iela 13, Berga Bazārs) noritēs biedrības “Ascendum” rīkots prezentāciju un sarunu pasākums. Tajā biedrība informēs par aktivitātēm, kuras finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF): 2022. gada nogalē noslēgto pētījumu, kurā ar dizaina domāšanas metodēm pētīta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, kā arī projektu “Sarunas ar senioriem”, kura ietvaros 20 brīvprātīgie četru mēnešu periodā apciemo SARC “Rūjienas senioru māja”.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot skolas vecuma jauniešu (no 13 līdz 18 gadiem) aktuālos pilsoniskās līdzdalības veidus, pārskatīt lēmumu pieņēmēju priekšstatus par pilsoniskās līdzdalības veidiem, apzināt, kādu lomu pilsoniskajā līdzdalībā spēlē kultūra, kā arī iezīmēt potenciālos risinājumus jauniešu pilsoniskās līdzdalības palielināšanai. Tas īstenots, veicot mēķgrupas aptauju ar vairāk nekā 1000 respondentiem visā Latvijā, individuālas intervijas ar jauniešiem, fokusgrupu diskusijas ar piecu pilsētu jaunatnes un izglītības darba profesionāļiem, kā arī veidojot jauniešu koprades darbnīcu, kurā jaunieši paši izstrādājuši potenciālus risinājumus pētījumā atklātajām problēmām.

Pētījuma dizainu veidoja un īstenoja biedrība “Ascendum”, biedrības “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāre un eksperte jauniešu pilsoniskās līdzdalības jautājumos Liene Valdmane, kā arī pakalpojumu dizaina speciāliste un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Ilze Kundziņa ar savu pētnieku komandu.

Tāpat pasākuma laikā tiks prezentētas atziņas no projekta “Sarunas ar senioriem”, kura ietvaros 10 brīvprātīgie gandrīz divus mēnešus ir devušies uz SARC “Rūjienas senioru māja”, lai pašrocīgi veidotu komunikācijas saiknes ar aprūpes centra iedzīvotājiem. Pasākuma laikā biedrības pārstāvji dalīsies ar praktiskiem padomiem šāda veida projekta īstenošanai, kā arī ieskicēs pasākumus, kas palīdz veidot starppaudžu dialogu arī aprūpes institūciju vidē.

Pēc prezentācijām, plkst. 17, visi klātesošie tiks aicināti uz apaļā galda diskusiju, kurā apspriedīsim sabiedrības aizspriedumus un grūtības, ar kurām jāsaskaras cilvēkiem, kas ir “par jaunu” vai “par vecu”, lai pilnasinīgi piedalītos sabiedriskajā dzīvē, kā arī runāsim par iespējam, kas paveras iekļaujot šīs grupas lēmumpieņemšanas un pilsoniskās aktivitātes.

Uz pasākumu īpaši aicināti nevalstisko organizāciju, jaunatnes darba un izglītības darba profesionāļi, kā arī interesenti, kas vēlas uzzināt par AIF granta piedāvātajām iespējām organizāciju kapacitātes stiprināšanai un sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai.

Vairāk informācijas:

Žulijens Nuhums Kulibali, zulijens@ascendum.lv, +371 29682513

Datums: 2023. g. 13. februāris