Atpakaļ

Nosvinēta bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa 2019" iznākšana

Ieskandinot Dzejas dienas, piektdien, 6. septembrī, uz peldošās mākslas galerijas "Noass" atvērta dzejas gadagrāmata "Garā Pupa 2019". Uz sava klāja "Noass" pulcēja aptuveni 150 cilvēku bērnus un pieaugušos.


Par grāmatas moto šogad izvēlēta rindiņa "Tagad laiks ir mans!" no Annas Belkovskas dzejoļa, kas grāmatā iekļauts sadaļā "Jaunums". Tur lasāmi 34 mūsdienu autoru dzejoļi bērniem, tai skaitā Ingas Gailes, Māras Cielēnas, Marta Pujāta, Arvja Vigula, Kārļa Vērdiņa un Toma Treiberga darbi. Grāmatā iekļauta arī spēle, pasaka, Guntara Godiņa raksts par igauņu valodu un muzikalitāti, kā arī atdzejojumi no angļu, itāļu un spāņu valodas. Nodaļā "Atgādinājums" ievietoti dzejoļi, kurus lasot atceramies autorus, kuru vairs nav mūsu vidū, bet kam šogad atzīmējam apaļas jubilejas, bet nodaļā "Atradums" lasītājs atradīs bērnu dzeju, kas 1959. gadā tika publicēta trimdas žurnālā "Mazputniņš". Neiztrūkstoša ir arī "Garās pupas" nodaļa "Sākums", kurā lasāmi šī gada "Garās pupas" bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi.


Atvēršanas svētkus vadīja grāmatas sastādītaja Inese Zandere un ilustratore Rūta Briede, dzeju lasīja dzejnieki  Anna Belkovska, Juris Kronbergs, Marts Pujāts, Māra Cielēna, kā arī JRT aktrise Guna Zariņa, kas lasīja Aivara Neibarta darbus. Savus dzejoļus lasīja arī paši jaunākie dzejnieki bērnu dzejas konkursa uzvarētāji, kuru darbi iekļauti šī gada "Garajā pupā". Konkursa uzvarētāji saņēma dāvanas no grāmatas izdevēja biedrības "Ascendum", kā arī tās atabsltītāja – SEB Bankas.


Biedrība "Ascendum" izdod dzejas gadagrāmatu "Garā pupa" kopš 2014. gada. Šogad "Garās pupas" izdošanu un atvēršanas svētku norisi atbalsta Dzejas dienas, Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, SEB Banka, "Rasēns" un "Arctic Paper".

Datums: 2019. g. 06. septembris