Atpakaļ

Tiek īstenots atbalsts biedrības "Ascendum" pamatdarbībai no Eiropas Savienības fondiem

“Atbalsts biedrības "Ascendum" pamatdarbībai”

Projekta numurs: 13.1.4.0/23/I/010

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu biedrībai "Ascendum" kā kultūras nozares organizācijai, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, saglabātu darbavietas organizācijā, paātrinātu biedrības pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādejādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2022. - 31.12.2023. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 10 711,84 EUR, Valsts budžeta finansējums - 2 742,72 EUR. Projekta kopējās izmaksas ir 13 454,56 EUR.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Datums: 2023. g. 20. jūlijs