PAR BIEDRĪBU "ASCENDUM"

Ascendo (no latīņu val. – "uz augšu", "augšup")

Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Biedrība "Ascendum" dibināta 2011. gadā ar mērķi veicināt Latvijas sociālo, garīgo un ekonomisko augšupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Kopš rašanās brīža "Ascendum" strādā divos cieši saistītos virzienos – sociālajā, veicinot domājošas, proaktīvas, empātiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanos, un kultūras, radot, atbalstot un interneta žurnālā "Satori" aktualizējot vērtīgus kultūras procesus un parādības. Viens no nemainīgiem "Ascendum" darbības virzieniem un uzdevumiem ir stāvēt cilvēktiesību sardzē, dažādās institūcijās pārstāvot viedokli, ka visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, sociālā stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pazīmēm ir tiesības būt līdzvērtīgiem.

Komanda

Biedrību "Ascendum" dibinājušas Zaiga Pūce un Eva Johansone. Kopš tā laika "Ascedum" komanda būtiski augusi, un šobrīd tajā aktīvi darbojas seši biedri.

Zaiga Pūce ir ne tikai "Ascendum" dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, bet arī Laikmetīgās kultūras NVO asociācijas valdes locekle, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle un stratēģijas un rīcībpolitikas virziena vadītāja. Zaiga aktīvi nodarbojas ar pilsoniskās sabiedrības un laikmetīgās kultūras NVO interešu aizstāvību.

Eva Johansone darba dienu vakaros tiešraidē Latvijas Televīzijā stāsta par jaunāko kultūrā. Līdzteku raidījumu vadītājas darbam, strādā par redaktori LTV Kultūras redakcijas raidījumiem, veido dokumentālas filmas un "Kilograms kultūras" žūrijā vērtē kultūras norises Latvijā. Paralēli brīvprātīgai darbībai "Ascendum", ir padomes locekle arī Imanta Ziedoņa fondā "Viegli", rīko "2x2" nometnes jauniešiem Latvijā un atbalsta LU fondu. Eva redz kultūras NVO kā iespēju pilnveidot kopienu un vidi. Tic, ka tieši "Ascendum" iniciatīvas, projekti, aktivitātes spēj Latviju veidot labāku.

Kopš 2018. gada biedrību vada Antonija Skopa, bijusī interneta žurnāla "Satori.lv" redaktore. Antonija atbild par biedrības "Ascendum" administratīvajiem jautājumiem un komandu, veido sadarbību ar partnerorganizācijām, ziedotājiem un reklāmas ņēmējiem, kā arī pārrauga "Ascendum" projektu vadību un ievieš dzīvē biedrības mērķus.

Paveiktais

Septiņu gadu laikā kopš dibināšanas biedrība īstenojusi virkni sabiedriski nozīmīgu projektu un iniciatīvu: ar "Ascendum" palīdzību attīstījies viens no šobrīd ietekmīgākajiem kultūras un patstāvīgas domas medijiem Latvijā – interneta žurnāls "Satori", sabiedriskās kustības "Mans Doms" rezultātā Doma baznīca ne tikai guvusi jaunu elpu un sabiedrisku nozīmi, bet arī unikālu vitrāžu "Ar degsmi par brīvu Latviju", tapis Latvijā unikāls bērnu kultūras projekts "Garā pupa" un ar "Ascendum" granta atbalstu realizētas vairākas sabiedrības augšupeju veicinošas iniciatīvas. Tāpat "Ascendum" aktīvi aizstāv nevalstisko sektoru Latvijas pilsoniskajā aliansē, Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā, kā arī Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomē.