PAR BIEDRĪBU "ASCENDUM"

Ascendo (no latīņu val. – "uz augšu", "augšup")

Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Biedrība "Ascendum" dibināta 2011. gadā ar mērķi veicināt Latvijas sociālo, garīgo un ekonomisko augšupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību. Kopš rašanās brīža "Ascendum" strādā divos cieši saistītos virzienos – sociālajā, veicinot domājošas, proaktīvas, empātiskas un pilsoniskas sabiedrības veidošanos, un kultūras, radot, atbalstot un interneta žurnālā "Satori" aktualizējot vērtīgus kultūras procesus un parādības. Viens no nemainīgiem "Ascendum" darbības virzieniem un uzdevumiem ir stāvēt cilvēktiesību sardzē, dažādās institūcijās pārstāvot viedokli, ka visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, sociālā stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pazīmēm ir tiesības būt līdzvērtīgiem.

Komanda

Biedrību "Ascendum" dibinājušas Zaiga Pūce un Eva Johansone. Kopš tā laika "Ascedum" komanda būtiski augusi, un šobrīd tajā aktīvi darbojas seši biedri.

Antonija Skopa ir valdes priekšsēdētāja, bijusī interneta žurnāla "Satori.lv" redaktore. Antonija atbild par biedrības "Ascendum" administratīvajiem jautājumiem un komandu, veido sadarbību ar partnerorganizācijām, ziedotājiem un reklāmas ņēmējiem, kā arī pārrauga "Ascendum" projektu vadību un ievieš dzīvē biedrības mērķus.

Eva Johansone ir valdes locekle, un darba dienu vakaros tiešraidē Latvijas Televīzijā stāsta par jaunāko kultūrā. Līdzteku raidījumu vadītājas darbam, strādā par redaktori LTV Kultūras redakcijas raidījumiem, veido dokumentālas filmas un "Kilograms kultūras" žūrijā vērtē kultūras norises Latvijā. Paralēli brīvprātīgai darbībai "Ascendum", ir padomes locekle arī Imanta Ziedoņa fondā "Viegli", rīko "2x2" nometnes jauniešiem Latvijā un atbalsta LU fondu. Eva redz kultūras NVO kā iespēju pilnveidot kopienu un vidi. Tic, ka tieši "Ascendum" iniciatīvas, projekti, aktivitātes spēj Latviju veidot labāku.

Gatis Vectirāns ir valdes loceklis, bijušas projekta "Mans Doms" vadītājs, ikdienā strādā kā dizainers un papildina savas zināšanas Turīnas Politehniskajā universitātē. Gatis ir arī Zemessardzes Studentu bataljona vecākais zemessargs. Absolvējot bakalaura studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozarē, Gatis ir prototipējis viedu ekipējuma un operatīvā kaujas inventāra transportēšanas platformu «NatriX lat–100», kas paredzēta nelielu militāro vienību taktisko uzdevumu izpildei.

Zaiga Pūce bijusi biedrības valdes priekšsēdētāja līdz 2019. gada 26. novembrim.

Paveiktais

Septiņu gadu laikā kopš dibināšanas biedrība īstenojusi virkni sabiedriski nozīmīgu projektu un iniciatīvu: ar "Ascendum" palīdzību attīstījies viens no šobrīd ietekmīgākajiem kultūras un patstāvīgas domas medijiem Latvijā – interneta žurnāls "Satori", sabiedriskās kustības "Mans Doms" rezultātā Doma baznīca ne tikai guvusi jaunu elpu un sabiedrisku nozīmi, bet arī unikālu vitrāžu "Ar degsmi par brīvu Latviju", tapis Latvijā unikāls bērnu kultūras projekts "Garā pupa" un ar "Ascendum" granta atbalstu realizētas vairākas sabiedrības augšupeju veicinošas iniciatīvas. Tāpat "Ascendum" aktīvi aizstāv nevalstisko sektoru, būdama "Latvijas pilsoniskās alianses" un "Laikmetīgās kultūras nevalistisko organizāciju asociācijas" biedrs.

Lai kļūtu par biedru

Saskaņā ar mūsu statūtiem, biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, aizpildot iesnieguma formu. Pēc formas un nepieciešamās informācijas aizpildīšanas nosūtiet to uz biedrības adresi Jeruzalemes 2/4-25, Rīga, LV-1010, vai - parakstītu ar drošu elektronsiko parakstu ar laika zīmogu - uz epasta adresi info@ascendum.lv.

Pieteikumu izskatīs valde divu nedēļu laikā vai ātrāk - jūs tiksiet uzaicināts uz valdes sēdi, kurā tiks izskatīts šis jautājums, lai dotu jums iespēju klātienē paskaidrot savu motivāciju un pastāstīt, kā ar savu darbību veicināsiet biedrības mērķu sasniegšanu. Noraidoša lēmuma gadījumā pretendentam ir iespēja pārsūdzēt lēmumu biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce oraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc kopsapulces lēmuma pieņemšanas.

Biedrības ētikas kodekss un finansējuma pieņemšanas vadlīnijas

Ascendum ētikas kodekss

Ascendum ziedojumu un finansējuma pieņemšanas vadlīnijas