Atpakaļ

Interneta žurnāls "Satori"

Interneta žurnāls "Satori.lv" ir  kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls, kuru kopš 2012. gada izdod biedrība "Ascendum". "Satori.lv" katru darba dienu publicē rakstus un esejas par aktuālām kultūras un sociālpolitiskām problēmām, recenzijas un pārdomas par kultūras aktualitātēm, intervijas ar interesantiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, diskusijas, kā arī daiļliteratūru.

Šobrīd "Satori" kļuvis par vienu no vadošajiem kultūras medijiem Latvijā – ik mēnesi portālu apmeklē vairāk nekā 50 tūkstoši lasītāju.

"Satori.lv" ir dibināts 2003. gadā, un sākotnēji portāls par savu galveno uzdevumu uzskatīja digitālas literatūras krājuma izveidi. Iegūstot popularitāti lasītāju, it īpaši jauniešu, vidū, "Satori.lv" kļuva par jaunākās latviešu oriģinālliteratūras atbalstītāju, piedāvājot ne tikai jau atzītu autoru tekstus, bet arī iespēju brīvi publicēties jaunajiem literātiem. Par svarīgu "Satori.lv" sastāvdaļu kļuva regulāras komentāru slejas un pazīstamu autoru blogi, kuros paustie viedokļi bieži vien tika pamanīti un apspriesti plašā sabiedrībā.

Šobrīd "Satori.lv" ir moderns digitāls žurnāls, kas par savu galveno uzdevumu uzskata veicināt sabiedrības spriestspēju un dot iespēju cilvēkiem – gan autoriem, gan lasītājiem – piedalīties diskusijā par kultūras, sociāliem un politiskiem notikumiem. Paralēli publikācijām internetā žurnālā "Satori" redakcija izdod grāmatas, bezmaksas avīzes, žurnālus un daiļliteratūras burtnīcas, rīko literāros lasījumus un publiskās diskusijas, atbalsta un piedalās kultūras un pilsoniskās aktivitātēs.

"Satori.lv" redaktori ir Anna Andersone, Andrejs Vīksna, Igors Gubenko un Santa Remere.