Atpakaļ

Tālākizglītības lekcijas skolotājiem par kultūrizglītību

Kas ir labs kultūras produkts? Kā to atpazīt? Kā kultūras pieredzi izmantot mācīšanās procesā?

Atbildes uz šiem jautājumiem jums sniegs pedagogu un kultūras veidotāju izstrādāta praktiska nodarbība "Kultūras pieredze mācību procesā", kas veicinās izpratni par kultūrizglītības daudzveidīgajiem aspektiem un to pielietošanas iespējām ikdienas darbā ar skolēniem. Nodarbību veido teorētiskā un praktiskā daļa.

90 minūšu garā nodarbībā skolotāji uzzinās, kāda ir nozīme kultūrai mācību procesā un kā to veiksmīgāk izmantot, kā integrēt kultūras pieredzi jaunajā izglītības pieejā (Skola 2030),  apgūs prasmes kultūras pasākumu atlasē un izvērtēšanā, kā arī iegūs "Ascendum" un "Satori" izstrādāto sarakstu ar labākajiem kultūras pasākumiem dažādu klašu skolēniem visā Latvijā. Pēc nodarbības skolotāju rīcībā būs virkne piemēru un praktisku rīku, kas ļaus izmantot kultūras un mākslas pieredzi mācību procesā jēgpilnāk.

Lekcija un praktisks seminārs ir paredzēts skolotājiem un mācību jomu koordinatoriem, kas vēlas labāk orientēties kultūras piedāvājuma labirintos. Jūsu ērtībai nodarbību iespējams novadīt jūsu mācību iestādē vai citā vietā pēc jūsu nodarbības. Vēlamais dalībnieku skaits - līdz 20.

Nodarbību vada biedrības "Ascendum" vadītāja un ilggadēja interneta žurnāla "Satori.lv" redaktore Antonija Skopa.

Programma ir saskaņota ar Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru (saskaņojuma numurs RIMC-19-120), iespējams apstiprināt arī citās pašvaldībās.
Maksa par nodarbību - 250 EUR + PVN.

Lai pieteiktu nodarbību, rakstiet mūsu projektu vadītājam uz epasta adresi jekabs@ascendum.lv.