Atpakaļ

Biedrība "Ascendum" 2023. gadu aizvada ar Eiropas Savienības fondu atbalstu

COVID-19 pandēmija būtiski ietekmēja kultūras nozares institūcijas un to spēju pastāvēt; tāpat pēc 24.02.2022. Krievijas Federācijas uzsāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir mainījusies ekonomiskā situācija valstī un strauji pieaugakomunālo pakalpojumu rēķinu izmaksas. 

Projekta “Atbalsts biedrības "Ascendum" pamatdarbībai” mērķis ir bijis mazināt šo krīžu izraisītās sekas un saglabāt darba vietas biedrībā "Ascendum", kas darbojas ar mērķi atbalstīt kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību, un ar kultūru kā pamata metodi vēlas īstenot sevis definēto misiju - veidot empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Pateicoties gūtajam finansējumam, biedrībai 2023. gadā ir izdevies nodrošināt organizācijas biroja telpu nomu un uzturēšanu, ievērojami mazinot krīzes izraisīto seku ietekmi un paātrinot biedrības pielāgošanos jaunajiem apstākļiem; tas, savukārt, veicinājis plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2022. - 31.12.2023. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 10 711,84 EUR, Valsts budžeta finansējums - 2 742,72 EUR. Projekta kopējās izmaksas ir 13 454,56 EUR.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Datums: 2023. g. 20. decembris